လာအိုႏိုင္ငံသမၼတ ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔လာေရာက္စစ္ေဆး

လာအိုႏိုင္ငံသမၼတ ဘြန္ဟန္ဗိုရာခ်စ္ တရုတ္- လာအို ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္။ Politics, Law & Military

ဗီယင္တိန္း၊ဧၿပီ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

 

လာအိုႏိုင္ငံျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံသမၼတ ဘြန္ဟန္ဗိုရာခ်စ္(Bounnhang Vorachith) ကေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံခ်က္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ တရုတ္- လာအို ရထားလမ္းက လာအိုျပည္သူတို႔အားအက်ိဳးရွိေစလိမ့္မည္ဟုဧၿပီလ၅ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရထားလမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေသာ သမၼတဘြန္ဟန္ဗိုရာခ်စ္အားရထားလမ္းစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဂ်ဴဂိုဂ်င္(Ju Guojiang) ကတည္ေဆာက္ဆဲ စီမံံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က ႏွစ္ႏိုင္ငံမွရထားလမ္းတည္ေဆာက္သူမ်ား သည္အနီးကပ္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးက ိုေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးရန္ရည္မွန္းေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

သမၼတဘြန္ဟန္ ကလည္း တရုတ္-လာအို ရထားလမ္းေဆာက္လုပ္မႈက လာအိုႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို သိသိသာသာျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊ျပည္သူတို႔ ၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတိုးတက္လာမႈ၊လာအိုႏိုင္ငံအားကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ကုန္းခ်င္းဆက္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ေအာင္ျမင္ေစမႈ ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ရထားလမ္းကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအဆင့္သစ္တစ္ရပ္သို႔ေရာက္ရွိေစမႈတို႔ကိုလည္းျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာအိုႏိုင္ငံသမၼတ ဘြန္ဟန္ဗိုရာခ်စ္ တရုတ္- လာအို ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔လာေရာက္စစ္ေဆးစဥ္။

သမၼတ ဘြန္ဟန္ဗိုရာခ်စ္ ကလာအိုႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Attapeau ျပည္နယ္တြင္ဆည္တစ္ခုက်ိဳးခဲ့စဥ္က တရုတ္-လာအို ရထားလမ္းကုမၼဏီ က ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား တက္ၾကြစြာလွဴဒါန္းကူညီခဲ့မႈ ႏွင့္ေဘးသင့္ေဒသမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈတို႔အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄၁၄ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာ အဆိုပါရထားလမ္းကလာအိုႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဘိုတန္ နယ္စပ္ဂိတ္မွ ၿမိဳ႕ေတာ္ဗီယင္တိန္းအထိ တစ္နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ရထားမ်ားေျပးဆဲြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို လွ်ပ္စစ္ရထားလမ္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစီအစဥ္ႏွင့္နည္းပညာအဆင့္အတန္း တို႔ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဒီ ဇင္ဘာလတြင္စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(Xinhua)