တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ ့ဆံု

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ့ေတြ ့ဆံုစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း ၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ ့၌ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ မွ ၂၇ ရက္ ထိက်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဖုိရမ္သုိ ့တက္ေရာက္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ လက္ခံေတြ ့ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ ့ေတြ ့ဆုံစဥ္ သမၼတရွီက တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအေပၚ ဦးစြာမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိ ေရွ ့ဆက္သယ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္သြားရန္ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးခုိင္မာစြာေရွ ့ဆက္သြားရန္ တြန္းအားေပးေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္သည္ တရုတ္-ျမန္မာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္မႈ ႏွစ္ ၇ဝ ျပည့္ အခါသမယတုိ ့ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္အားလံုးတြင္ ဆက္ဆံေရးကုိ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူတုိ ့၏စားဝတ္ေနေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ ့က်ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေလးထားသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သုိ ့ပါ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ျပည္သူေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ဆုိသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ ့ေတြ ့ဆံုစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ လူမႈဘဝတုိးတက္ေရးကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံအားေပးပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံက ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ရွီက ဆုိသည္။

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ လံုျခံဳေရး ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈ ႏွင့္ ပံုမွန္လူမႈဘဝ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ရွီက ဆုိသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးအစပ်ိဳးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံက လြန္စြာခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးမူေဘာင္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤ ံဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အရွိန္ျမႇင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သုိ ့မွသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ပုိမုိေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နီးကပ္ေသာ ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ တည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈကုိ ကနဦးအစျပဳကတည္းက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးခ်ဲ ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ကမာၻႀကီး အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခုိင္မာေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢပဋိ္ဥာဥ္စာတမ္းပါ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ လက္ကုိင္ထား၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။(Xinhua)