တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ Christine Lagarde ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ Christine Lagarde ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ဧၿပီ ၂၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕မဟာျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(IMF)အႀကီးအကဲ Christine Lagardeႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ သမၼတရွီက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(IMF)ႏွင့္ တရုတ္

ႏုိင္ငံ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးျခင္း ၊ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေထာက္ခံျခင္းအတြက္ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိေၾကာင္း ၊ ယခုအခါ ပုိးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ မ်ားသည္ထက္မ်ားျပားလာရာ ၄င္းမွာ ႏုိင္ငံအသီးသီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီ၍ အမ်ားလက္ခံႀကိဳဆုိမႈကုိရရွိျခင္း၏ သက္ေသပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(IMF)စသည့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပုိးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ ပါ၀င္ရန္ ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ပုိးလမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးကုိ ပုိမုိေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔အား အစဥ္အျမဲေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ Christine Lagarde ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(IMF)အႀကီးအကဲ Christine Lagardeကလည္း ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပႏုိင္စြမ္းကုိ ေဖာ္ျပရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံဘက္ေပါင္းစုံ၀ါဒကုိ ေထာက္ခံရာ တြင္ ဦးေဆာင္မႈအတြက္ အထူး၀မ္းသာေက်နပ္မိပါေၾကာင္း ၊ ကမၻာ့က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိ လုိအပ္သလုိ ကမၻာ့စီးပြားေရး တုိးတက္ရန္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ကင္းကြာ၍ မရႏုိင္ ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(IMF)အေနျဖင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကုိ အထူးအေလးထားပါေၾကာင္း ၊  တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ေထာက္ပံ့အားေပးသည့္ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)