တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏုိင္ငံသမၼတ တို႔ ေတြ႕ဆံု

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ (ယာ) ႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏုိင္ငံ သမၼတ Ilham Aliyev (ဝဲ) တို႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၌ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ကေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏုိင္ငံ သမၼတ Ilham Aliyev တို႔သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၌ ဧၿပီ ၂၅ရက္မွ ၂၇ရက္အထိ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္ မတိုင္မီ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွီက အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပအာရွ ေဒသတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ (BRI) တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္တံု႔ျပန္သည့္ ၅ႏုိင္ငံ အနက္ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အဇာဘိုင္ဂ်န္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ အဇာဘိုင္ဂ်န္ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Aliyev က အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံအား ခိုင္ျမဲသည့္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ဖက္ေကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၌ တရုတ္ႏုိင္ငံအား အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ (BRI) အစျပဳခဲ့စဥ္ ကတည္းက အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံသည္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏုိင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြဲထြက္မႈ ႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈ မ်ားကို တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ လက္တြဲကာ တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)