တရုတ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕ေတြ႕ဆံု

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ (ယာ) ႏွင့္ အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Abiy Ahmed Ali (ဝဲ) တို႕ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၄ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Abiy Ahmed Ali တို႔သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ၌ ဧၿပီ ၂၅ရက္မွ ၂၇ရက္အထိ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးဖိုရမ္ မတိုင္မီ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္-အာဖရိက ဆက္ဆံေရးမ်ား တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၏ အေရးႀကီးပံုကို ေျပာၾကားရာတြင္ လီက ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဖိုရမ္ မွ ရလဒ္မ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အသင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု အပါအဝင္ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံ ႏွင့္ နက္ရိႈင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ Addis Ababa-Djibouti ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရွိ ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ Addis Ababaၿမိဳ႕ ရွိ ျမစ္ကမ္းေဘးစီမံကိန္းအား ေထာက္ပံ့ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း လီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Abiy Ahmed Ali က အီသီယိုးပီးယားႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအား အေရးပါသည့္ မိတ္ဖက္တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါေၾကာင္း၊ South-South ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အာဖရိက-တရုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ စံျပတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္အတြက္ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းမႈမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လုိစိတ္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လီခဲ့ခ်န္ ႏွင့္ Abiy Ahmed Ali တို႔သည္ ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္ အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)