16
Mon, Sep
496 New Articles

ကသိကေအာက္ျဖစ္ဖြယ္ G-7 အဖြဲ႔၏ ေဆြးေႏြးမႈ  ၊ အဘယ္သုိ႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္နည္း 

G-7 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းBiarritzၿမိဳ႕အား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ G-7 အဖြဲ႔ႀကီး၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း အပန္းေျဖနာမည္ေက်ာ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္  Biarritz၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ  အရိပ္လကၡဏာမ်ားအရ သာယာလွပသည့္ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားက G-7 အဖြဲ႔၏ ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ မဖုံးလႊမ္းႏုိင္၊ ေဆြးေႏြးပြဲက ကသိကေအာက္ျဖစ္ၿပီး မေပ်ာ္မရႊင္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ အဆုံးသတ္ႏုိင္ဖြယ္မ်ား ရွိေနသည္ေလာဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္ေနရသည္။ 

G-7 အဖြဲ႔ႀကီးကုိ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ား၏ အလယ္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ထုိစဥ္က အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာအက်ပ္အတည္း၊  ေရနံ အက်ပ္အတည္းစသည့္ ျပႆနာမီးမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ အေနာက္တုိင္းစီးပြားေရး ျပန္လည္နလန္ထူလာေစရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲအဆုံးသတ္ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳၾကသည့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္ ႏုိင္ငံအဖြဲ႔ G-7 သည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဦးေဆာင္မႈရွိေသာ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံမ်ား တုိးတက္ဦးေမာ့လာသည့္အခါ G-7 ဦးေဆာင္သည့္ ကမၻာ့ေရးရာက႑မ်ားမွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက ဆုတ္ယုတ္သည့္အရိပ္မည္းလႊမ္းျခဳံခံခဲ့ရရာ  စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္ျဖင့္တုိးတက္လာသည့္ ထြန္းသစ္စႏုိင္ငံမ်ားက ကမၻာ့စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈကုိ ေက်ာ္လႊားရန္ အဓိက အင္အားစုမ်ား ျဖစ္လာသည္။  ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ ၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ျခဳံငုံပါ၀င္သည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ ပုိမုိကုိယ္စားျပဳႏုိင္မည့္ G-20 အဖြဲ႔က ကမၻာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္တည့္မတ္ရမည့္ အေရးႀကီးအခ်ိန္အခါမွာ ပုိ၍ ထြန္းလင္းလာကာ G-7က ေမွးမွိန္ေနသဖြယ္ရွိေနပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ G-7 အဖြဲ႔တြင္းတြင္ ယေန႔အခါ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားမည့္အေျခအေန ပုိမုိသိသာထင္ရွားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္တြင္ ထရမ့္အစုိးရ အာဏာရၿပီးေနာက္ အစဥ္အလာမဟာမိတ္မ်ားကုိ အားနာမႈမရွိ၊ အေမရိကန္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထင္ထင္ေပၚေပၚလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ  G-7 အဖြဲ႔အတြင္း ကြဲလြဲမႈမ်ား ပုိမုိ ဆုိး၀ါးလာသည္။ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြန္အျငင္းပြားမႈမွ  ၿဗိတိန္၏ Brexitအထိ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပအၾကား ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡအျငင္းပြားမႈမ်ားက အထပ္ထပ္  ၊သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ခက္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာ သုေတသန ဌာန ပညာရွင္  ရာမီဘရုိက လက္ရွိ G-7 ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အခက္အခဲမွာ ေဆြးေႏြးရန္မဟုတ္၊ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းအရာကုိ ရွာရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 

G-7အဖြဲ႔၏ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈကုိ ရုရွားႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မီ ထရမ့္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ယူကရိန္း အေရးေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ထားသည့္ ႐ုရွားကုိ G-8အဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္ရန္ အဆုိျပဳရာမွာ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္  အိန္ဂ်လာမာကဲလ္ ၊ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္  ေဘာရစ္ဂြ်န္ဆင္တုိ႔က ယခုအခ်ိန္တြင္ ရုရွားကုိ ျပန္လည္ပါ၀င္ရန္ဖိတ္ေခၚမႈမွာ အခ်ိန္အခါ ေစာေနေသးသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကေနဒါကလည္း ႐ုရွားျပန္လည္ပါ၀င္မႈကုိ ကန္႔ကြက္ထားသည္။ 

သက္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္မီဒီယာမ်ားက ယခု G-7 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အေရးႀကီးက႑ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိမည္မဟုတ္ဟု အေကာင္းမျမင္ မွတ္ခ်က္ေပးေနၾကသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံ တကာ ဆက္ဆံေရး ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ဘာဒီကလည္း ယခုက်င္းပသည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစဖုိ႔ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထရမ့္၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒသည္ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျပသေရးျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးမဟုတ္ေၾကာင္း ၊ထရမ့္သည္ မည္သူ႔ကုိမွ် ေခါင္းငုံ႔စရာမလုိေၾကာင္း ၄င္း၏မဲဆႏၵရွင္မ်ားကုိ ျပသရန္ အဓိကျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ရုိက္တာသတင္းတြင္လည္း အေမရိကန္သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သေဘာထားကုိက္ညီမႈမရွိကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္  အေမရိကန္သည္ ၄င္း၏မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ရပ္တည္ခ်က္ကုိရွာရန္မွာ ပုိ၍ ခက္ခဲေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ The Washington Post ကလည္း G-7 ေတြ႔ဆုံပြဲ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိသားစုအတြင္းပဋိပကၡ မႀကီးထြားေစရန္ႏွင့္ မေတာ္တဆမထင္မွတ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေစဖုိ႔သာျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသေႏွာေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျပင္သစ္မီဒီယာအခ်ိဳ႕က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရန္ ထရမ့္က ျငင္းဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကသိကေအာက္ျဖစ္ခဲ့ရရာ ယခုႏွစ္ G-7 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မထုတ္ျပန္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေကာင္းရွိမည္ဟု ဆုိသည္။ အကယ္၍ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ၄င္းမွာ G-7 အဖြဲ႔တည္ေထာင္သည့္ ၄၄ ႏွစ္ၾကာကာလတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ G-7 အေျခအေနအေပၚ အေနာက္တုိင္းမီဒီယာမ်ားကပင္ မေရွာင္ရွားမဖယ္ေသြေဖာ္ျပလ်က္ရွိေပသည္။ Deutsche Welle ကြန္ယက္၏ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္မ်ားက ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားတြင္ G-7 အဖြဲ႔ကုိ ရုပ္သိမ္းသင့္ၿပီဟုပင္ ဆုိသည္။ 

G-7အဖြဲ႔ရုပ္သိမ္းသင့္သည့္အခ်ိန္အခါေရာက္မေရာက္ႏွင့္ အနာဂတ္ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းမည္သုိ႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္မွာ လက္ရွိတြင္ အေျဖမရွိေပ။ G-အဖြဲ႔တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရာ ဥပမာ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခရြန္က ယခုအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေတာင္အာဖရိက၊ ခ်ီလီ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ G-7၏ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈကိုတုိးခ်ဲ႕လုိသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သုိ႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ဆုိေစကာမူ G-7၏ လက္ရွိ ၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ခက္ခဲကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ တကယ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းရာ G-7 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ရေပသည္။  (Xinhua)