တရုတ္ႏုိင္ငံမွ နည္းပညာသစ္စမ္းသပ္မႈ ၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးအား လႊတ္တင္

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ယခင္လႊတ္တင္ခဲ့သည့္ ၿဂိဳဟ္တု တစ္လံုးအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ရွီးခ်န္း၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ရွီးခ်န္းၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရး စင္တာ မွ နည္းပညာသစ္စမ္းသပ္မႈ ၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးအား Long March-2C ဒံုးပ်ံျဖင့္ ဇြန္ ၂၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးအား နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီတြင္ လႊတ္တင္ခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔သည္ ၿဂိဳဟ္တုၾကားကြန္ရက္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ကမာၻေျမေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ၿဂိဳဟ္တုမ်ား ေပၚတြင္ နည္းပညာသစ္မ်ားအား စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလႊတ္တင္မႈသည္ Long March အမ်ဳိးအစား ဒံုးပ်ံ၏ ၂၇၈ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္တင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)