26
Sun, May
582 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အြန္လုိင္းေကာလာဟလ သတင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးစၾကၤ ံတရားဝင္ ဖြင့္လွစ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ အြန္လုိင္းေကာလာဟလ သတင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးစၾကၤ ံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္းအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ေပက်င္း ၊ ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အြန္လုိင္းေကာလာဟလ ႏွင့္ သတင္းမွားမ်ားကုိ ျပည္သူတုိ ့သိရွိေအာင္ အသိေပးထုတ္ျပန္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံအဆင့္ အြန္လုိင္းေကာလာဟလသတင္းအခ်က္အလက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး စၾကၤ ံတစ္ခုကုိ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ ့၌ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစၾကၤ ံကုိ ဗဟုိဆုိက္ဘာနယ္ပယ္ေရးရာေကာ္မရွင္ ႏွင့္ xinhuanet.com ဝက္ဆုိက္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ လက္ေအာက္ခံ အင္တာနက္တရားမဝင္သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ေရးစင္တာ က ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၄င္းစၾကၤ ံစီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဗဟုိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါတီေရးရာေက်ာင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေက္ာမရွင္ တုိ ့အပါအဝင္ အဖြဲ ့အစည္းေပါင္း ၂၇ ခု၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆုိပါ စၾကၤ ံသည္ ျပည္သူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ႏွင့္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ ပ်ံ ့ႏွံ ့ေနသည့္ ေကာလာဟလမ်ားကုိ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အတုအေယာင္သိပၸံနည္းပညာသီအုိရီ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ညႊန္ျပေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေကာလာဟလ-သတင္းမွား ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပလက္ေဖာင္း ၄ဝ ေက်ာ္အထိ တုိးခ်ဲ ့ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ပလက္ေဖာင္းမ်ားက အြန္လိုင္းေကာလာဟလ အရင္းအျမစ္ကုိ ေျခရာခံေစာင့္ၾကည့္ရန္ အပါအဝင္ နည္းပညာသံုး၍ ဖယ္ထုတ္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ျပည္သူတုိ ့၏ ေန ့စဥ္ လူေနမႈဘဝ ႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ အင္တာနက္သည္ ပင္မအရင္းအျမစ္ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္၌ ေကာလာဟလသတင္းမွားမ်ား ႏွင့္ တရားမဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၊  လူမႈဘဝ ျဖစ္တည္မႈ ႏွင့္  အေနွာင့္အယွက္ ေပးမႈ အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)