တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း၁၃၀ သက္တမ္းရွိ ဒိုင္ႏုိေဆာ ရုပ္ၾကြင္းမ်ား ေတြ႕ရွိ

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ယခင္က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း တစ္ခုအားေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္) Science & Technology

ရွီးက်ားကၽြမ္း၊ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ဟဲေပျပည္နယ္ ရွိ ခရိုင္တစ္ခု တြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အစိတ္အပိုင္း အစုအေဝး တစ္ခုကို တရုတ္ႏိုင္ငံ သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Fengning Man ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရွိ Liqilong ရြာတြင္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ ယင္း ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အပိုင္းအစမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအား ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက ၾသဂုတ္လတြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၄ရက္တြင္ စတင္တူးေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သိပံၸပညာရွင္မ်ား က အဆိုပါ ဒိုင္ႏိုေဆာသည္ မ်ဳိးစိတ္သစ္တစ္ခုမွ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကၿပီး ၎တို႔က  ယင္း အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ႏွစ္သန္း ၁၃၀ သက္တမ္းရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း၏ ေပါင္ရိုးမ်ားကို အေျခခံ၍ ဒိုင္ႏုိေဆာသည္ ၇မီတာ မွ ၁၀မီတာ ရွည္လ်ားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒိုင္ႏုိေဆာအရိုးမ်ားကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ အဆုိပါ ရြာအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ငွက္မ်ား ႏွင့္ ငါး ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကို လည္း ယင္းခရိုင္အတြင္းရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)