တရုတ္ႏုိင္ငံမွ BeiDou-3 ၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးလႊတ္တင္

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္လႊတ္တင္ခဲ့သည့္ BeiDou-3 တည္ေနရာျပၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးအား Long March-3Bျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ရွီခ်န္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ စီခၽြမ္ျပည္နယ္ ရွီခ်န္ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစင္တာ မွ Long March-3B ၿဂိဳဟ္တုသယ္ေဆာင္ေရး ဒံုးပ်ံ ျဖင့္ BeiDou-3 တည္ေနရာျပၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂း၂၃နာရီတြင္ လႊတ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿဂိဳဟ္တုမ်ားသည္ ပ်ံသန္းၿပီး ၃နာရီေက်ာ္အၾကာတြင္ စီစဥ္ထားေသာ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းရွိ BeiDou-3 ၿဂိဳဟ္တု ၁၄လံုးျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းၿဂိဳဟ္တုမ်ားသည္ BeiDou တည္ေနရာျပစနစ္ ၏ ၃၉ခု ႏွင့္ ၄၀ခုေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး BeiDou-3 ၿဂိဳဟ္တု အုပ္စု၏ ၁၅ခု ႏွင့္ ၁၆ခုေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္လႊတ္တင္ခဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္တုမ်ား ႏွင့္ ဒံုးပံ်ကို အေသးစားၿဂိဳဟ္တု တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဆိုင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ သိပၸံအကယ္ဒမီ ႏွင့္ ယာဥ္လႊတ္တင္မႈ နည္းပညာဆုိင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ အကယ္ဒမီ မ်ားမွ အသီးသီး ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလႊတ္တင္မႈသည္ Long March အမ်ဳိးအစား ဒံုးပ်ံ၏ ၂၈၇ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္တင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)