ေဟာင္ေကာင္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ စတင္ျဖတ္သန္း

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ေဟာင္ေကာင္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

ေဟာင္ေကာင္မွ ပထမဦးဆံုးအသုတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ယေန ့ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္၌ စတင္ျဖတ္သန္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေရွ ့ပုိင္း ေဟာင္ေကာင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(SAR) ႏွင့္ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ မွ အေနာက္ပုိင္း ဂြန္ေဒါင္းျပည္နယ္ က်ဴးဟုိင္သုိ ့သြယ္တန္းေဖာက္လုပ္ထားေသာ ပင္လယ္ကူးတံတားသည္ အရွည္ ၅၅ ကီလုိမီတာ ရွိသည္။

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့အရွည္ဆံုးပင္လယ္ကူးတံတားေပၚတြင္ ကားမ်ားစတင္ျဖတ္သန္းပံု ႏွင့္ ကားဂိတ္ဝင္းပုံမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အဆုိပါ ေဟာင္ေကာင္-က်ဴးဟုိင္-မကာအုိ တံတားကုိ ကုိးႏွစ္တိတိ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းပင္လယ္ကူးတံတားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္အတြက္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတိတိတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(Xinhua)