တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အြန္လိုင္းအစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ဆတိုးတက္လာ

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အြန္လိုင္းအစားအေသာက္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ေပက်င္း၊ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အြန္လိုင္းအစားအေသာက္ မွာယူျခင္း ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ယြမ္ ၄၄၁.၅ ဘီလီယံ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၅.၈ ဘီလီယံ) အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၁၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာအရသိရသည္။

အြန္လိုင္းမွ အသားမ်ား၊ သေရစာမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား ႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား မွာယူမႈအေရအတြက္သည္ ၁၀.၉၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂ဆနီးပါး တုိးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္အခ်က္အလက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း Analysys က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအရ ယင္းေစ်းကြက္သည္ ေနာက္ ၃ႏွစ္တာျဖစ္ေသာ ၂၀၂၁ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ယြမ္ ၉၃၄ဘီလီယံ အထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးအပလီေကးရွင္းမ်ားကို အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္လာၿပီး ဒီဇင္ဘာ တြင္ ၁၀၂.၈သန္းေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)