ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ ့ႏွင့္အတူ အျခားကမာၻ ့ၿမိဳ ့ႀကီးမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသ

ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ရွန္ဟုိင္း ၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံအေရွ ့ပိုင္း ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ ့၌ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ ရွန္ဟုိင္းအာကာသစူးစမ္းေလ့လာေရးအဖြဲ ့( SAO) က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အလွမ္းကြာေဝးလွေသာ M87 နဂါးေငြ ့တန္း၏ အလယ္ဗဟုိတြင္ တည္ရွိေသာ ဧရာမတြင္းနက္ႀကီး(black hole) တစ္ခုကုိရုိက္ကူးထားသည့္ ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ တြင္းနက္ဓာတ္ပံုကုိ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ေျမျပင္အေျခစုိက္ ေရဒီယုိတယ္လီစကုပ္ ၈ ခုမွ ေန၍ စၾကဝဠာအစုအဖြဲ ့တစ္ခု၏ ေရျပင္ညီတယ္လီစကုပ္(EHT) အပါအဝင္ စူးစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားကုိ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္ ေပက်င္းေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၉ နာရီတြင္ တစ္ကမာၻလံုး၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ ့ပထမဆံုးတြင္းနက္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ယင္းေတြ ့ရွိခ်က္ရလဒ္က သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္ ကမာၻေက်ာ္ရူပေဗဒပညာရွင္ အဲလ္ဘတ္အုိင္းစတုိင္း(Albert Einstein)၏ general relativity နိယာမ ေဟာကိန္းျဖစ္ေသာ စၾကာဝဠာအတြင္းရွိ အလြန္ႀကီးမားေသာ အရာဝတၳဳမ်ား ကုိ ေလ့လာရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။(Xinhua)