အာဖဂန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီယားမွ ႏွလံုးေရာဂါ ကေလးငယ္မ်ားအား တရုတ္ႏို္င္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ရန္ပံုေငြမ်ားျဖင့္ ကူညီ

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆးကုမႈေပးေနေသာ တရုတ္ႏို္င္ငံမွ ဆရာဝန္ႏွင့္ ကေလး၊ မိခင္တို႔အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Social, Education & Health

ေပက်င္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ မြန္ဂိုလီယားေဒသတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေမြးရာပါႏွလံုးေရာဂါခံစားေနရေသာ ကေလးငယ္ ၇၄ ဦးအား အခမဲ့ေဆးကုသေပးခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ႏို္င္ငံ ၾကက္ေျခနီေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံမွ ကေလးငယ္ ၂၁ ဦး အပါအဝင္ လူနာမ်ား၏ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေဆးကုစရိတ္မ်ားအတြက္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး လူမႈေရးရန္ပံုေငြမွာ က်ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္း ရန္ပံုေငြအား ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းတြင္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရန္ပံုေငြျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ အစီအစဥ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိၿပီး ပါကစၥတန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္ ျပည္သူ အုပ္စု ကိုးစုအား ေစလႊတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)