ဆင္ဟြာက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သတင္း App တစ္ခု ထုတ္ျပန္

ဆင္ဟြာသတင္းေအဂ်င္စီမွ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ Xinhua News app အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Social, Education & Health

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိ္င္ငံပိုင္ သတင္းေအဂ်င္စီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆင္ဟြာ သတင္းေအဂ်င္စီ (Xinhua News Agency) က အဂၤလိပ္ဘာသာ မိုဘိုင္း Portal တစ္ခုျဖစ္ေသာ Xinhua News app တစ္ခုအား ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ App အား “တရုတ္ႏုိင္ငံအား ကမာၻႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း” ဟူေသာ ဘံုအျမင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီ သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေျပာျပျခင္းႏွင့္ ကမာၻ႕ေရးရာမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔  အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွ်တစြာ သတင္းတင္ျပျခင္းမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 

ယင္း App အား အိုင္အိုအက္စ္ (iOS) ႏွင့္ အန္းဒရိြဳက္ (Android) ဖုန္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၌ ေဒါင္းလုတ္ (Download) ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဆင္ဟြာသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ၾသဇာႀကီးမားေသာ ကမာၻ႕ သတင္းေအဂ်င္စီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ကမာၻတစ္ဝန္း၌ ရံုးခြဲ ၂၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)