ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည္႔ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားအေပၚ တရုတ္သမၼတရွီမွ ဖီလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာေပးပို႔

ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည္႔ ေပါက္ကြဲမႈအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Social, Education & Health

ေပက်င္း၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္သမၼတရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည္႔ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ရိုဒရီဂို ဒူတာေတးထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ေပးပို႔ခဲ႔သည္။

ျပင္းထန္သည္႔ ဗံုးခြဲတိုက္ခုိ္က္မႈႏွစ္ခု ေၾကာင္႔ ဖိလစ္ပိုင္နုိင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဆူလူျပည္နယ္ ဂ်ဳိလိုၿမိဳ႕ ရွိ ရိုမန္ကတ္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းဝင္ေပါက္အနီး ၌ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္႔ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမ်ားေၾကာင္႔ သမၼတရွီအေနျဖင္႔  အလြန္တုန္လႈပ္ခဲ႔ရေၾကာင္း ၎သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

တရုတ္နုိင္ငံအစုိိးရႏွင္႔ တရုတ္နုိင္ငံရွိျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ေသဆံုးသြားသူမ်ား ႏွင္႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင္႔ ထပ္တူနက္ရႈိင္းစြာ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္းသဝဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားလံုးကို တရုတ္နုိင္ငံအေနျဖင္႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သံႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း ႏွင္႔ အၾကမ္းဖက္ခံရသည္႔ အျပစ္မဲ႔သည္႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း သမၼတရွီက ဆုိသည္။ 

နုိင္ငံတကာ ႏွင္႔ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကို တရုတ္နုိင္ငံအေနျဖင္႔ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံအပါအဝင္ အျခားနုိင္ငံမ်ား ၊နုိင္ငံတကာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ အတူတကြ တုိက္ခိုက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း သမၼတရွီကျဖည္႔စြက္ေျပာၾကားခဲ႔သည္။  (Xinhua)