၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၃၅ သန္းကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့

တရုတ္ႏုိင္ငံမူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား အားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social, Education & Health

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာမွ အဆင့္ျမင့္ပညာအထိ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၃၅ သန္းအတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီမႈျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

အဆုိပါ ေထာက္ပ့ံမႈသည္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၂ဝ၄.၃ ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ.၅ ဘီလီယံ) အထိ ရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကထက္ ၈.၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ Ma Jianbin က ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အကုန္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ မူလတန္းပညာေရးမွ အေျခခံအထက္တန္းပညာေရးအထိ ၉ ႏွစ္တာကုိ  မသင္မေနရ ျပဌာန္းခ်က္အရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားအခမဲ့ ႏွင့္ ေက်ာင္းစာရိတ္မ်ားကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း Ma က ဆုိသည္။

ထုိ ့ျပင္ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၄ သန္းနီးပါးမွာလည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၁၅ ဘီလီယံ အထိ ရရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထက္ ၉.၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ တုိးျမင့္ရရွိခဲ့သည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

တရုတ္အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ တရုတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ သန္းေပါင္း ၆၂ဝ ေက်ာ္ကုိ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  “ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေက်ာင္းမထြက္ရ” ဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)