25
Sun, Feb
650 New Articles

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ပိုင္ရွင္မဲ့မိုးစပါးမ်ားအား ရိတ္သိမ္း၊ေရာင္းခ်ၿပီးလွ်င္ မူလပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ နုိဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ား ေဆာင္းသီးႏွံ မ်ားအခ်ိန္မီစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေခ်းေငြက်ပ္(၄၅၃ဝဝ.၉၅)သန္းအား ထုတ္ေခ်းေပးသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ကြၽဲေကာ အထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္ ႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ သို႔တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ကြၽဲေကာအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးရာေဒသမ်ားတြင္ ကြၽဲေကာဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MFVP) မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ရွားပါး မ်ဳိးစိတ္မ်ား က်က္စားရာ ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာကို သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြား နယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္‌ျဖစ္‌‌ေၾကာင္‌း သိရသည္။ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆင္၊ ဝက္ဝံ စသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပါမ်ားသည့္ အျပင္ မၾကာေသးမီက ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေတြ႕ရွိသည့္ အႀကီးဆံုး ကြၽန္းပင္တည္ရွိျခင္း၊ ငဖဲ လိုဏ္ဂူႏွင့္ ရွမ္းနီ၊ နာဂႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို စံုလင္စြာ ေလ့လာႏိုင္သျဖင့္ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားနယ္ေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာအားျဖင့္ ၅၃၁၄၅၆ ဧက က်ယ္ဝန္းကာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္‌တြင္ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေျပာင္၊ ဆင္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆတ္၊ ေတာဝက္၊ ေခ်၊ ဝက္ဝံ၊ ေမ်ာက္ႏွင့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား ေနထိုင္ က်က္စားရာေနရာ ျဖစ္‌ေၾကာင္း သိရသည္။

ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧကငါးသိန္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသျဖင့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား ရွိရာေနရာကို ကန္႔သတ္ ဧရိယာမ်ား သတ္မွတ္ကာ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း စခန္းခ် ေနထိုင္ျခင္း၊ ကႏူးေလွမ်ားျဖင့္ အပန္းေျဖ ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈကို ေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္‌ေၾကာင္‌း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua) 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

သစ္ေတာနယ္ေျမအတြင္း ႏွစ္ကာလတစ္ခုအထိ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ေျမမ်ားအနက္ ေကာက္ယူရရွိျပီးေသာ စာရင္းမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ဧက ေလးသိန္းေက်ာ္ကို သစ္ေတာေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတႏွင့္  သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးအုန္း၀င္းက ယေန ့ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ငါးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါ တကၠသိုလ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ အားထုတ္ျပီး အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္သြားရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ယေန ့ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသရွိ စပါးစိုက္ဧက ၇၂၀၀၀ေက်ာ္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ နည္းပညာ၊ မ်ဳိးစပါးႏွင့္ ရိတ္သိမ္္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားကိုေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘုိခ႐ုိင္၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္စု (၈) အုပ္စုရွိ ေတာင္သူ (၁၉၄) ဦး၏ မုိးစပါးစုိက္ဧက (၄၉၂) ဧက ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန ကသိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ တုံ ့ျပန္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေျမပုံတိုင္းတာ ေရးဆြဲျခင္း အဖြဲ ့ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအဖြဲ ့ကို စတင္ ဖြဲ ့စည္း၊ မိတ္ဆက္သည့္ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ေရဆင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ သုေတသန ဌာနတြင္ ယေန ့နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေနရာရရွိ ေအာင္ျမင္ေနသည့္ ျမန္မာ ေကာ္ဖီအား ေရရွည္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အားလုံးပါ၀င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ရဲတင့္ထြန္းက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Page 1 of 2