ကြၽဲေကာအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးရာေဒသမ်ားတြင္ ကြၽဲေကာဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ သြားရန္ ရည္ရြယ္

ကၽြဲေကာပင္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ျမန္မာ႔အလင္း) Agriculture

ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ကြၽဲေကာ အထြက္ႏႈန္း တိုးေစရန္ ႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ သို႔တင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ကြၽဲေကာအမ်ားဆံုး စိုက္ပ်ိဳးရာေဒသမ်ားတြင္ ကြၽဲေကာဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MFVP) မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

အထူး သျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထို၊ မုဒံုႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကြၽဲေကာဇုန္မ်ား တည္ ေထာင္သြားရန္ရွိၿပီး အဆိုပါ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ားကို GAPစနစ္ျဖင့္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရန္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ကြၽဲေကာမ်ိဳးမ်ားအား တစ္စုတစ္စည္းတည္း စိုက္ပ်ိဳးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ၊ေဒသႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ ေစ်းကြက္ဝင္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး သြားရန္၊ ပုဂၢလိက ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ လက္ရွိ ကြၽဲေကာၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ထပ္မံစုိက္ပ်ိဳးမည့္ ၿခံမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္စရိတ္မ်ားအား ႏွစ္လတ္၊ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ထြက္ရွိလာသည့္ သီးႏွံမ်ားအား စနစ္တက် ထုပ္ပုိးသြားႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတြက္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ျမန္မာ့ကြၽဲေကာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ေအာက္တိုဘာလကုန္ပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဇင္း စုိက္ပ်ိဳးေရးၿခံတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကြၽဲေကာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ ေရးအတြက္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကြၽဲေကာစုိက္ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ကြၽဲေကာမ်ိဳးမ်ား စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)