ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအား က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္) Agriculture

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအား က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး အ႒မေန႕တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္ကတင္သြင္းခဲ႔သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းေအာင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအား က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ရာ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ဦးေနဝင္းမွ အဆိုကိုေထာက္ခံခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ျပန္လည္ရွင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိကို လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးရန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)