ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အား ရာသီဥတုမေ႐ြး တာရွည္ခိုင္ၿမဲတည္တံ့ေသာ ေရႊစင္ျပားမ်ား မၾကာမီ ကပ္လွဴပူေဇာ္မည္

ေ႐ႊစင္ေ႐ႊျပား ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအားေဆြးေႏြးစဥ္(MOI) Culture & Entertainment

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ ေ႐ႊစင္ေ႐ႊျပား သကၤန္းေတာ္မ်ားကို ရာသီဥတုမေ႐ြး တာရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ အဆင္ျမင့္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ေ႐ႊစင္ေ႐ႊျပား စက္႐ုံငယ္တစ္ခုကို ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္မုခ္အနီး ေအာက္ပစၥယံတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဆိုပါ ေ႐ႊစင္ေ႐ႊျပား စက္႐ုံငယ္တစ္ခုမွ ေခတ္မီ နည္းစနစ္ စက္ကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳကာ တာရွည္ခိုင္ၿမဲတည္တံ့သည့္ ေ႐ႊစင္ျပား မ်ားကို ထုတ္လုပ္၍ မၾကာမီ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ကပ္လွဴပူေဇာ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ေ႐ႊစင္ျပား ထုတ္လုပ္သည့္ ႀကိတ္စက္အား စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ဒီဇိုင္းေရး ဆြဲ၍ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ရက္၌ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္မုခ္အနီးတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေ႐ႊစင္ေ႐ႊျပား ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေ႐ႊစင္ျပားစက္႐ုံ၏ တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနအား ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးၿပီး ေရးဆြဲထားေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား အတိုင္း တည္ေဆာက္ေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အစီအမံမ်ား ထားရွိေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ စီမံေဆာင္႐ြက္ေရး မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)