ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း၁၁ခုမွ ကေလးငယ္ ၂၈၀၀ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ကေလးငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု- က်န္မာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန) Education & Health

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္း ၁၁ ခုရွိ ကေလးငယ္ ၂၈၀၀ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

အထူးကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၈ ျဖင့္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေက်းရြာႏွင့္ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္း ၁၁ ခုတို႔တြင္ သံုးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၂၈၂၆ ဦးတို႔ကို ဇန္နဝါရီ လမွ မတ္လအထိ သုံးလအတြင္း ကာကြယ္ ေဆးထိုးႏွံ တိုက္ေကြၽးေပး သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနသည္ ျပည္နယ္အတြင္း ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ကာကြယ္ေဆး လႊမ္းၿခံဳမႈ နည္းပါးေသာ ခက္ခဲေဒသ မ်ားသို႔ အထူးကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္ ၂ဝ၁၈ ျဖင့္ အထူးကာကြယ္ေဆးထိုး၊ ေဆးတိုက္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ကာကြယ္ ေဆးထိုး၊ ေဆးတိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆင္တက္ေမာ္၊ စစ္ကဲျပင္၊ ကုန္တန္းရြာ၊ ေတာင္ရြာ ေက်းရြာမ်ားသို႔လည္းေကာင္း၊ ႀကိမ္နီျပင္ ႏွင့္ ငွက္ေခ်ာင္းကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား သို႔ လည္းေကာင္းသြားေရာက္ၿပီး အထူး ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)