ပညာေရးက႑တြင္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ က်ပ္ ၁၈၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမို သုံးစြဲမည္

ပညာရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Education & Health

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ - ၁၉ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနသည္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ ၁၆ ရပ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုးရပ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ၁၉၅ ခုတို့ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္ ၁၈၅ဘီလီယံ ပိုမို သုံးစြဲရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“၂၀၁၈ - ၁၉ဘ႑ာႏွစ္မွာ အသုံးျပဳမယ့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနရဲ့ ရေငြ သုံးေငြ စာရင္းခ်ဳပ္မွာ ရေငြ က်ပ္၂၀၅ ဒသမ ၁၁ ဘီလီယံ၊ သာမန္အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္းက ၁၆၃၉ ဘီလီယံ လ်ာထားပါတယ္၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြကေန ၁၅၆၆ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပ အကူအညီကေန ၃၉ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပ ေခ်းေငြကေန ၁၄ ဘီလီယံ၊ EU သမဂၢႏိုင္ငံမ်ားမွ ထည့္သြင္းေပးေငြ ၁၉ ဘီလီယံ -- အားလုံး ၁၆၃၉ ဘီလီယံ လ်ာထားပါေၾကာင္း၊ ယမန္ႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ က်ပ္ ၁၈၅ ဘီလီယံ ပိုမို ေတာင္းခံထား ေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္” ဟု ၎က လႊတ္ေတာ္သို ့ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို ့ ပိုမို ေတာင္းခံရသည့္ အဓိကအခ်က္မွာ  လစာေငြမ်ား တိုးလာေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ျဖည့္ဆည္းထားျခင္း၊ စီမံကိန္းအရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ထပ္မံ ခန္ ့ထားေရးအတြက္ ပိုမိုလ်ာထားရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး “ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အားလုံး က်ပ္ ၅၃၆ ဘီလီယံ သုံးစြဲဖို ့ လ်ာထားပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြကေန ၄၂၇ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပ အကူအညီ ရေငြ ကေန ၄၅ ဘီလီယံ၊ ADB ေခ်းေငြကေန ၂၇ ဘီလီယံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြစာရင္းထဲကို EU က ျဖည့္ဆည္းေပးေငြ ၃၆ ဘီလီယံ -- စုစုေပါင္း ၅၃၆ ဘီလီယံ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားပါတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေငြလုံးေငြရင္းမ်ားအား ခြဲေ၀ သုံးစြဲရာတြင္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနအတြက္  ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံး သုံးစြဲသြားမည္ဟု သိရသည္။ (Xinhua)