မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပထမဦးဆုံး ဆီသန္႔စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၉ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထား

ေစ်းကြက္အတြင္းမွ စားသံုးဆီ တစ္ခ်ဳိ႕အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--အင္တာနက္) Education & Health

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပထမဦးဆုံး ဆီသန္႔စီမံခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၉ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထား ၿပီး စားသုံးသူမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးေရးႏွင့္ စားဆီတိုင္းတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အရာ မ်ား မပါဝင္ေစရန္ ယင္းစီမံခ်က္က ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ သိရသည္။

စားသုံးဆီေစ်းကြက္အတြင္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိၿပီး ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ စားသုံးဆီမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လာေရး အတြက္ တစ္ႏွစ္တာစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကာ္ျငာထားသည့္အတိုင္း ပဲဆီ/ႏွမ္းဆီဟု ေရးထားပါက ပဲဆီ/ႏွမ္းဆီ စစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရာဆီျဖစ္ေနပါက ေရာ ထားသည့္အေၾကာင္းကို စားသုံးသူမ်ားထံ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးေရာင္းခ်ရမည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း၊ ယခုစီမံခ်က္တြင္ ေ႐ြ႕လ်ားဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ားလည္း ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ႔အလင္းသတင္းစာတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)