၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ပထမေန႔ တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျမန္မာစာေျဖဆိုသူ ၈၅၁,၅၇၀ ရွိ

၂၀၁၉ ခုႏွစတကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၾကမည္႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- MOI) Education & Health

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ပထမေန႔အျဖစ္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ကို မတ္လ ၆ ရက္ တြင္ စတင္ေျဖဆိုၾကရာ စာစစ္ဌာနစုစုေပါင္း ၁၈၈၆ ခုတြင္ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၈၅၁,၅၇၀ ရွိ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စာစစ္ဌာန မ်ား အေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာန ၂၁ ခုႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စာစစ္ဌာန ၁၈၆၅ ခု၊ စာစစ္ဌာန စုစုေပါင္း ၁၈၈၆ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျမန္မာစာဘာသာရပ္တြင္ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၈၅၁,၅၇၀ အနက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ ေဆး႐ုံေျဖဆိုသူ ၉၄ ဦး၊ အျမင္အာ႐ုံ မသန္စြမ္းေျဖဆိုသူ ၂၄ ဦး၊ အၾကားအာ႐ုံ မသန္စြမ္းေျဖဆိုသူ ၁၅ ဦး၊ ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းေျဖဆိုသူ ၁၃၂ ဦး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၈၁ ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီမွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၄၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ အၾကားအာ႐ုံမသန္စြမ္း စာေျဖသူမ်ား အတြက္ ေမးခြန္းပုံစံကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားက Sign Language ျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ ရွင္းလင္းေပးေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ (Xinhua)