တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ပဥၥမေန႔ တြင္ တစ္နုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသူေပါင္း ၇၂၅,၇၀၁ ဦးရွိ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ျပည္နယ္အလိုက္ေျဖဆုိမႈျပဇယားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--MOI) Education & Health

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ပဥၥမေန႔ တြင္ တစ္နုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသူေပါင္း  ၇၂၅,၇၀၁ ဦးရွိေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒေျဖဆိုရန္ စာရင္းရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၇၆၃,၆၄၃ ဦးတြင္ ေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၇၂၅,၇၀၁ ဦး ေျဖဆိုၾကၿပီး ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၃၇,၉၄၂ ဦးျဖစ္၍ ေျဖဆိုမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၅.၀၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)