ဆင္စခန္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ယူ႐ို ၁.၈ သန္း အသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ FOUR PAWS International (FPI) တုိ ့နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထုိးစဥ္(ဓာတ္ပုံ-MOI) Environment, Disasters & Accidents

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဆင္စခန္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ယူ႐ို ၁.၈ သန္း အသုံးျပဳ၍ အဓိက ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ တစ္ရပ္အား ျမန္မာ့ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ FOUR PAWS International (FPI) မွ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေစာဂၽြန္ေ႐ႊဘႏွင့္ FPI ၏ ဥကၠ႒ Mr. Helmut Dungler တို႔သည္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU)အား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၿပီး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ၏ သက္တမ္းကာလသည္ ၁၀ ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း ႏွင့္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ VIER PFOTEN/FOUR PAWS International ၏ ဥကၠဌ Mr. Helmut Dungler ႏွင့္ အဖြဲ႕တုိ ့သည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေတြ ့ဆုံခဲ့ရာတြင္ FOUR PAWS International (FPI) မွ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ရဲႏြယ္ သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္း အတြင္း ဆင္စခန္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ဆင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေျမငွားရမ္းျခင္း ၊ ဌာနပိုင္ဆင္မ်ား ငွားရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)