ျဖဴးၿမိဳ ႔အနီး လႈပ္ရွားခဲ႔သည္႔ ငလ်င္ေၾကာင္႔ လူေသဆံုးမႈ ႏွင္႔ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးမႈမရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း လႈပ္ရွားခဲ႔ေသာ ေျမငလ်င္မ်ား ၏ အင္အား ႏွင္႔ အႀကိမ္ေရအလိုက္မွတ္တမ္းမ်ားျပပံုအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန) Environment, Disasters & Accidents

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျဖဴးၿမဳိ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၁၇)မိုင္ခန္႔အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အားရစ္(ခ္)တာစေကး(၆.၀)အဆင့္ရိွ အင္အား အသင့္အတင့္ရွိေသာ ေျမငလ်င္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင္႔ လူေသဆံုးမႈႏွင္႔ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ မရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ယေန႔ ဆင္ဟြာကိုေျပာၾကားသည္။

ဦးစိုးေအာင္က “ငလ်င္ေသး ႏွစ္ခုထပ္လႈပ္ခဲ႔တဲ႔ေနရာက ျဖဴးဆည္က အျပင္ပိုင္း ပ်က္စီးမႈေတြေတာ႔ မေတြ႔ရဘူး။ ဆည္ထိခိုက္သြားမႈ ရွိမရွိကေတာ႔ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန က အေသးစိတ္စစ္ေဆးၾကည္႔ မွ သိရမွာပါ’’ ဟုေျပာသည္။

ထို ငလ်င္ လႈပ္ရွားမႈအား ရန္ကုန္ ၊ ေတာင္ငူ ၊ ျဖဴး ၊ ျပည္ ျမဳိ႕မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွ ခံစား သိရွိခံစားခဲ႔ရသည္။

ငလ်င္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ပညာေပးမႈမ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲငလ်င္ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင္႔ ျပည္သူမ်ား အား အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ငလ်င္လႈပ္ရွားသည္႔  ေနရာအနီးတြင္ တည္ရွိေသာ ေဇာင္းတူ၊ ရဲႏြယ္၊ ခေပါင္း၊ ေရႊက်င္၊ ျဖဴးေခ်ာင္း၊ ေသာက္ေရခပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၏ တမံမ်ား၊ ေရယူအေဆာက္အဦမ်ား၊ 

Switchyard မ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာနွင့္ ဆက္စပ္ အေဆာက္အဦးမ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ယိုယြင္းမႈ မရွိပါေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ ႏွင္႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ ေန႔ ၀၀:၅၆ နာရီ  ျဖဴးအေနာက္ဖက္ ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း၌ ျပင္းအား ပမာဏ ၆.၀ ရွိ ငလ်င္လႈပ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ၅.၃ ရွိသည္႔ ငလ်င္ ၃ခု၊ ၄.၃ႏွင့္ ၄.၆ ရွိ ငလ်င္ ၂ခုလႈပ္ရွားခဲ႔သည္။ 

ဖမ္းယူရရွိသည့္ ငလ်င္လိႈင္း မွတ္တမ္းအရ ေျမထုလႈပ္ရွားပံုသည္ အေနာက္ေတာင္ဖက္က ငုတ္ဝင္သလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ reverse Fault ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ေနရာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ႏြယ္၍ မဆိုသာေၾကာင္း၊ ပဲခူး႐ိုးမျမင့္တက္မႈ ျဖစ္စဥ္ဟု ေယဘုယ်သေဘာ ေျပာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ငလ်င္ပမာဏခ်င္း တူလွ်င္ reverse Fault သည္ strike-slip Fault ထက္ပိုျပင္းေၾကာင္း စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕သည္ strike-slip Fault ျဖစ္ေၾကာင္း ငလ်င္ေကာ္မတီ က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ျခင္းအား လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ 

အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လည္းပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ႀကီးမားတတ္ၿပီး ေနာက္ဆက္ တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား (Aftershocks) လႈပ္ျခင္း၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားက်ိဳးပ်က္၍ ေရလႊမ္းျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ားပူးသြားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးပြားမွတဆင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္မ်ား ပ်က္စီးရာမွတဆင့္ မီးေလာင္ ကြၽမ္းျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ ငလ်င္လတ္ႏွင့္ငလ်င္ငယ္မ်ားသည္ နာရီပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း၊ သီတင္း ပတ္ပိုင္းမွသည္ လပိုင္းအထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ကြဲအက္ခ်ိနဲ႔သြားေသာ တိုက္တာအေဆာက္အဦ မ်ား၊ လမ္း၊တံတားမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲေျမငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံပ်က္စီး၊ ၿပိဳက်တတ္ေၾကာင္း၊  အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့မ်ားၿပိဳက်မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားျပဳတ္က်မႈႏွင့္ အျခားေဘး အႏၲရာယ္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္းသတိရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

 

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းအင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ားအႀကိမ္ (၇၀) ခန္႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ယခုဇန္နဝါရီလတို႔တြင္ မၾကာခဏလႈပ္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးနႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။  (Xinhua)