ငလ်င္ဒဏ္ခံရပါက ျပည္သူမ်ား ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္မ်ား 

Environment, Disasters & Accidents

 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းအင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ားအႀကိမ္ (၇၀) ခန္႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ယခုဇန္နဝါရီလတို႔တြင္ မၾကာခဏ လႈပ္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ မွာ

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ ငလ်င္ေဘး၊ ဆူနာမီေဘး၊ေျမၿပိဳေဘး စသည့္ သဘာဝေဘးမ်ိဳးစုံျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအနက္မွ ငလ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္သည္ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍မရဘဲ ႀကိဳတင္သိရွိရျခင္းလည္းမရွိသျဖင့္ အလြန္အႏၲရာယ္ ႀကီးမားသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ငလ်င္နွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန)

၂။ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လည္းပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ ႀကီးမားတတ္ၿပီး ေနာက္ဆက္ တြဲငလ်င္ငယ္မ်ား (Aftershocks) လႈပ္ျခင္း၊ ေရကာတာႀကီးမ်ားက်ိဳးပ်က္၍ ေရလႊမ္းျခင္း၊ ေတာင္ၿပိဳ ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ားပူးသြားျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးပြားမွတဆင့္ မီးေလာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာဆီ၊ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္မ်ား ပ်က္စီးရာမွတဆင့္ မီးေလာင္ ကြၽမ္းျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

၃။ ငလ်င္ႀကီးလႈပ္ၿပီးေနာက္ ငလ်င္လတ္ႏွင့္ငလ်င္ငယ္မ်ားသည္ နာရီပိုင္း၊ ရက္ပိုင္း၊ သီတင္း ပတ္ပိုင္းမွသည္ လပိုင္းအထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ကြဲအက္ခ်ိနဲ႔သြားေသာ တိုက္တာအေဆာက္အဦ မ်ား၊ လမ္း၊တံတားမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲေျမငလ်င္မ်ားေၾကာင့္ ထပ္မံပ်က္စီး၊ ၿပိဳက်တတ္ပါ သည္။ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့မ်ားၿပိဳက်မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားျပဳတ္က်မႈႏွင့္ အျခားေဘး အႏၲရာယ္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္းသတိရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းအင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ရွိ ေျမငလ်င္မ်ားအႀကိမ္ (၇၀) ခန္႔ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးႏိုဝင္ဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ယခုဇန္နဝါရီလတို႔တြင္ မၾကာခဏလႈပ္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ပါရန္ အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္-

- မိမိအိမ္တြင္ ၿပိဳက်၊ ျပဳတ္က်၊ ကြဲရွႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ တြဲေလာင္းက်ေနေသာအရာမ်ားကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ၿမဲၿမံေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါ။

- မိသားစုသုံးအေရးေပၚပစၥည္းမ်ား၊ အေရးႀကီးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

- မိမိအိမ္၏ခိုင္ခံ့မႈကိုပုံမွန္စစ္ေဆးၿပီး ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါ။

- ငလ်င္လႈပ္ပါက (၅) စကၠန္႔အတြင္း အေဆာက္အအုံအျပင္သို႔ေရာက္ႏိုင္ပါက ေျပးထြက္ပါ။ မေျပးထြက္ႏိုင္ပါကခိုင္ခံ့သည့္ စားပြဲ၊ ကုတင္ေအာက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အခန္း၏ ေထာင့္ေနရာ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ယူ၍ေနပါ။

- ျမင့္မားေသာအေဆာက္အအုံ၊ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင္‌့ ေဝးရာသို႔ေျပးပါ။ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေခတၱခိုလႈံပါ။

- မီးအသုံးျပဳေနစဥ္ ငလ်င္လႈပ္ပါက မီးေတာက္ျငႇိမ္းပါ။ မီးခလုတ္မ်ားပိတ္ပါ။

- ဆိုင္ကယ္၊ ကားစသည္တို႔ေမာင္းႏွင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါကအရွိန္ေလွ်ာ့ၿပီးေဘးကင္းရာေနရာတြင္ ရပ္ ထားပါ။

- ငလ်င္လႈပ္ေနခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအုံထဲသို႔ေျပးမဝင္ပါႏွင့္၊ ဓါတ္ေလွကားမ်ားအသုံးမျပဳ

ပါႏွင့္၊ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားမွ ခုန္ခ်ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

- ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္အေဆာက္အအုံ၏ခိုင္ခံ့မႈကိုစစ္ေဆးျခင္းမျပဳဘဲမဝင္ပါႏွင့္၊ ျမစ္ကမ္းပါး၊

ေတာင္ေစာင္းမ်ားသို႔ မသြားပါႏွင္‌့၊ ေျမၿပိဳႏိုင္ပါသည္။ ဆည္၊ ေရေလွာင္ကန္မ်ားအနီးတြင္ မေနပါႏွင္‌့။ ဆည္က်ိဳးေပါက္ၿပီး ေရႀကီးႏိုင္သည္။ တာဝါတိုင္မ်ား၊ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားၿပိဳက်ႏိုင္သျဖင့္ အနီးသို႔မသြားပါႏွင့္။

- အသိပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ပါ။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကိုစဥ္ဆက္မျပတ္နားေထာင္ပါ။ ၾကည့္ရႈပါ။ မွ်ေဝပါ။

၅။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အသိပညာေပးေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာ မွတ္သား၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္သည္ဟူ၍ ပါရွိသည္။

အေရးေပၚ အကူအညီ ရယူရန္

မုိးေလဝသ ႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန 

ေျမငလ်င္ဌာနခြဲ (ေနျပည္ေတာ္)                                        ၀၆၇-၄၁၁၂၆၉ ၊ ၀၆၇-၄၁၁၂၅၃

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)                         ၀၁-၃၉၂၀၃၀

ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ ့(အေရးေပၚ)                              ၁၉၁

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ ့(အေရးေပၚ)                                       ၁၉၉

လူနာတင္ယာဥ္ (အေရးေပၚ)                                            ၁၉၂ 

ရန္ကုန္ျပည္သူ ့ေဆးရုံႀကီး                                               ၀၁-၂၅၆၂၅၆ 

မ်ားသုိ ့လည္းေကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္း၍ အကူအညီမ်ား ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)