သီေပါ၊ေပါက္ႏွင္႔ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္

အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္မ်ားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--မိုးဇလ) Environment, Disasters & Accidents

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ႏွင္႔ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ သီေပါၿမိဳ ႔တြင္ အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္ေဟာင္းျဖစ္သည္႔ ၂.၇ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁.၄ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သို႔စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ႔သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေပါက္ ၿမိဳ႕ တြင္ အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္ေဟာင္းျဖစ္သည္႔ ၈.၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၇.၈ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သို႔စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ႔သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ တြင္ အနိမ္႔ဆံုးအပူခ်ိန္စံခ်ိန္ေဟာင္းျဖစ္သည္႔ ၉.၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၈.၂ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သို႔စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း မိုးဇလ ၏ သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)