ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရနည္းကာလအတြင္း ေရယာဥ္မ်ားအေနျဖင္႔ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း စနစ္တက်ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ လိုအပ္

ေရယာဥ္အမွတ္အသားျပအမွတ္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- MOI) Environment, Disasters & Accidents

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရနည္းကာလအတြင္း ကုန္တင္ေရယာဥ္မ်ားႏွင္ လူစီးအျမန္ေရယာဥ္မ်ား ေရေၾကာင္းျပ အမွတ္အသားမ်ား ျပသထားသည့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း စနစ္တက်ေမာင္းႏွင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ 

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ ေမလအထိကို ေရနည္းကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၎ကာလတြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ျမစ္ေၾကာင္းက်ပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသျဖင့္ လမ္းခရီးတြင္ ေရယာဥ္မ်ားေသာင္တင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈမရွိေစရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန (ေရလမ္းသတ္မွတ္ေရး)မွ ေရေၾကာင္းျပ အမွတ္အသားမ်ားကို ခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)