15
Sun, Sep
495 New Articles

IDP စခန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး

IDP စခန္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပံု- MOI) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွ ေဒသတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားစခန္း (IDP) ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က တည္ရွိခဲ့ေသာ IDP စခန္းမ်ားသည္ ေဘးျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေခတၱေနထိုင္ရာ စခန္းမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ တည္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကရသူမ်ား သြားလာခြင့္ႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေရရွည္မွီခို ျခင္းထက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လက္လွမ္းမီျခင္း သည္ ၎တုိ႔အတြက္ ပိုမို၍ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ IDP စခန္း၌ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။ 

 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားက လက္ရွိစခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္အား ဆက္လက္ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ သေကၠျပင္ IDP စခန္းမွ စခန္းစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက သေကၠျပင္ IDP စခန္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ IDP စခန္း၏ လက္ရွိအေျခအေန၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကိစၥရပ္ မ်ားကို အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)