18
Thu, Jul
538 New Articles

ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚထြန္းလာေစေရး ႀကိဳးပမ္း ၾကရန္ သမၼတ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို့ ့

Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရး ကိုလည္း ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရး ေန ့အခမ္းအနားသို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေပးပို ့သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား အားလုံး လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမၽွတျခင္း၊ သာတူညီမၽွ အခြင့္အေရးရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ ၾကမၼာ ကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဆိုသည့္ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္း လာေရးကို ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ထားရွိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္  သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးကိုလည္း ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္(၇၀) ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပ ပါရွိျပီး အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာအား ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြက ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ 

 

သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာ၌  - “ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံ သာယာ၀ေျပာမႈ၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား စားဝတ္ေနေရးဖူလုံမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အစဥ္အလာ ေကာင္း မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အစရွိသည္တို႔ကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေရးပါလွေသာ အဓိကေမာင္းႏွင္အား တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀လည္း တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ အဓိကအက်ဆုံး အခ်က္သည္ တိုင္းရင္း သားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလုံး၏ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈစြမ္းပကားပင္ ျဖစ္ရာ ရရွိၿပီး လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးသည္လည္း တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံး၏ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈျဖင့္သာ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ရာသက္ပန္ ပူးေပါင္းေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး တိုင္းရင္းသား အားလုံးတန္းတူညီမၽွ အခြင့္အေရးရရွိရန္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္ လုံးက အေလးအနက္ခံယူလ်က္ ခိုင္မာသည့္ သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါေၾကာင္း” - လည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

…..  ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ အတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စုစည္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ “ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိ ေအာင္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားအားလုံးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး၊ စီးပြားေရး၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပး ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး …..  ဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ ငါးရပ္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္ အခမ္းအနားကို ယေန ့နံနက္ ၄ း ၂၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ ့ေတာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ျပီး နံနက္ ၇ း ၀၀ နာရီတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဒုတိယ သမၼတ (၁)က ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို ့ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အတူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ ့အစည္း၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ အရပ္ဘက္ နယ္ဘက္ အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စုစုေပါင္း ဦးေရ သုံးေထာင္ခန္ ့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး လြတ္လပ္ေရးေန ့ အထိမ္း အမွတ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ခ်ီးျမွင့္ပြဲႏွင့္ ညစာစားပြဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ ေန ၆ း ၀၀ နာရီ၌ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေန ့ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ အ ထ က (၁၁) ၌ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)