လူငယ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို စတင္ျဖန္႕ခ်ိ ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ယေန ့ စတင္ မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိလိုက္သည့္ လူငယ္ဖြ ံ့ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ က႑မ်ား ပါ၀င္သည့္ လူငယ္ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို လက္ေတြ ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မူ၀ါဒေတြကို လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို ့က အေရးၾကီးပါတယ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ ့ အားကစား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ က်ား/ မ ေရးရာ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လူ ့အခြင့္အေရးနဲ ့ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး အစရွိတဲ့ လူငယ္ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ က႑ေတြကို လက္ေတြ ့ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကဖို ့ အေလးအနက္ မွာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ ယေန ့နံနက္ ျပဳလုပ္သည့္ လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိျခင္း အခမ္းအနား၌ ၎ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က “ အထူးသျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ ့ အားကစား က႑ေတြမွာ ေက်းလက္နဲ ့ ျမိဳ ့ျပ ကြာဟမႈ မရွိေစေရး၊ အေျခခံပညာေရးကို လူငယ္တိုင္း လက္လွမ္းမီ ရရွိေစေရး၊ လက္ေတြ ့ လုပ္ငန္းခြင္နဲ ့ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္မယ့္ နည္းပညာနဲ ့ သက္ေမြးပညာမ်ား တစ္ေျပးညီ သင္ယူႏိုင္ေရး၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

“လူငယ္ေတြရဲ့ အသက္အရြယ္ အရည္အခ်င္းနဲ့ ့ ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္အကိုင္  အခြင့္ အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို ့၊ လိုအပ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လူငယ္ေတြ လက္လွမ္းမီ ရရွိလာေစဖို ့ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္” ဟုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ့သည္။

လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ စာအုပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားကို လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္စဥ္ (ဆင္ဟြာ)

လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ထို ့အျပင္ လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ လူ ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္ အင္အားစု တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထုဆစ္ မြမ္းမံေပးမည့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကို ပခုံးေျပာင္း တာ၀န္ယူရမည့္ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သကဲ့သို ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ အဓိက အခန္းက႑၌ ပါ၀င္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို ့ေၾကာင့္ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱ၊ ေဘာဂ ဟူသည့္ ဗလ ငါးတန္ ဘက္စုံ ဖြံ ့ျဖိဳးေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ကေလး ငယ္ ဘ၀ ကစျပီး စနစ္တက် ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို ့ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။

အဆိုပါ လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ ေပၚေပါက္လာေရးကို အစိုးရသစ္၏ ပထမ ရက္ ၁၀၀ စီမံစဥ္ကတည္းက လမ္းညႊန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနတို ့၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တိုင္းေဒသ ၾကီး/ ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆက္စပ္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ UN Agencies မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနားသို ့ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ သုံးရပ္၏ အဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္တကြ UNFPA မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး လူငယ္ေရးရာ မူ၀ါဒ စာအုပ္အား မိတ္ဆက္ ျဖန္ ့ခ်ိျခင္း၊ ၎မူ၀ါဒ ေရးဆြဲေရး ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယို ျပသျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ (Xinhua)