24
Sun, Mar
698 New Articles

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးမည္ဟုဆို

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ မိ္န္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္(ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရံုး) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ယေန႔ ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယတြင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမွင့္ေပးမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ (၂၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္း လစာမ်ားကုိ (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလစာမွာ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၈၀၀၀ က်ပ္ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦး၏ အမ်ားဆံုးလစာမွာ ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၅၀၀၀၀ က်ပ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြ ကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုေၾကာင္း မိန္႕ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ (၄၆၂၇) ခန္း တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္ ၃ ႏွစ္ တာကာလမွာလည္း အခန္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ကုိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးသြားရန္ စီမံထားေၾကာင္း၊  ယင္း အစီစဥ္မ်ားကို တုိးခဲ်႕ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အခန္းေပါင္း (၁) ေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစဥ္အရစ္က် ေငြေခ်စနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာသည္။ 

လ်ွပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးတုိးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္ ယခုလက္ရွိထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ မွ လာမည့္ (၃) ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထပ္မံတုိးျမႇင့္၍ စုစုေပါင္းမဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးတြင္ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ (230) KV လိုင္း အျပင္ ေနာက္ထပ္ (500) KV လုိင္းကုိလည္း (၃) ႏွစ္အတြင္း တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ဆိုသည္။

အေသးစား အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေစရန္ ဒီလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (Credit Bureau) ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ တစ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီး တရားရံုးအသီးသီးအား တရားသူႀကီး အဆင့္ဆင့္က တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၾကရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေၾကာင္း သမၼတက ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ CBO မ်ား၊ CSO မ်ား၊ မီဒီယာ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုနွိမ္နင္းႏိုင္ရန္ အဓိကထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ သိုေလွာင္ေနသည္ ့လက္ႀကီးသမားမ်ားကို ဦးစားေပးႏွိမ္နင္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက မိန္႔ခြန္းအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေရွ႕ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေအာက္ေျခက စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ အတူ၊ စုေပါင္းအင္အားဆိုသည့္ သေဘာတရားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 “ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြး ရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ေပၚထြန္း လာမယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ ႀကဳိတင္စီမံေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲ သင့္တာေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္းရွိပါတယ္” ဟု သမၼက ေျပာသည္။

အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူသည္ “တည္ၿငိမ္မႈ ကိုလည္းမထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္းျဖစ္ေပၚေစ” ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္ရွိေရးဆုိေသာ စံႏႈန္းကိုအေျခခံၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ အျခားေသာမ႑ဳိင္ႀကီးမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားႏွင့္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)