ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ Foot Massage, Oil Massage, Body Massage တို႔ကိုခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က်င္းပေနသည္႔ ျမင္ကြင္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--YRG) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင ့္Foot Massage ,Oil Massage , Body Massage, ဟိုတယ္၊မိုတယ္ ႏွင္႔  အႏွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၊ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း KTV ၊ အႏွိပ္ခန္း အစရိွသည္တို႕ကို မည္သည့္ဌာန ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးပါသလဲ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႕လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေနျပည္သူမ်ား၏ သေဘာတူညီေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္စားမႈ ရိွ၊မရိွ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္ လည္ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက" KTV လုပ္ငန္းေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဗီဒီယိုလုပ္ငန္း စိစစ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေနနဲ႔ကေတာ့ Foot Massage,Oil Massage,Body Massage,Hotel Motelႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ အႏွိပ္ခန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ထားတာကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္နဲ႔ တရားဝင္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိေၾကာင္းနဲ႔ ဆံပင္ညႇပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာအလွျပင္ဆိုင္မ်ား၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေျခေထာက္ေဆးစိမ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္လုပ္ငန္းေတြကိုသာ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရွိပါတယ္" ဟုျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဆံပင္ညႇပ္ႏွင့္မ်က္ႏွာအလွျပင္ဆိုင္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ေျခေထာက္ေဆးစိမ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ကန္႕ကြက္မႈ ရိွ၊မရိွ၊ သီးသန္႕အခန္းဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွ၊မရိွ၊ ဆံပင္ညႇပ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာအလွျပဳျပင္သည့္ လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အလွျပဳျပင္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းဖြင့္ျခင္း၊ နင္းႏွိပ္ျခင္းတို႕ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း ခံဝန္ခ်က္ပါအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရိွ၊မရိွ၊ လွ်ပ္စစ္၊မီးသတ္ဌာန ေထာက္ခံခ်က္ ရိွ၊မရိွ၊ စည္ပင္ေျမက်ဴးေက်ာ္ျခင္း ရိွ၊မရိွ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ခြင့္ျပဳလ်က္ရိွပါေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ Foot Massage, Oil Massage , Body Massage တို႕ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ Hotel , Motel လုပ္ငန္းမ်ားအား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အႏွိပ္ခန္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွေၾကာင္း ထို႔အျပင္ အလွျပင္ဆိုင္ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္လည္း မသ့င္ေလ်ာ္သည့္စာသားမ်ား မပါရိွေစေရးႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈမရိွေစေရး စိစစ္ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။  (Xinhua)