စာၾကည့္တိုက္သည္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာရွာမွီးရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ဟုဆို

အေရွ ့ေတာင္အာရွ (၁၇) ၾကိ္မ္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ ပညာရွာမွီးရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရွ ့ေတာင္ အာရွ (၁၇) ၾကိ္မ္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“စာၾကည့္တိုက္မ်ားဟာ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ့ နည္းပညာရွာမွီးရန္ အဓိက ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ၊ ဒါ့အျပင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သုတပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြလို ့ ရတဲ့ ေနရာအျဖစ္ အေျခခံ က်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္၊  ဒီလို ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကတဲ့ စာၾကည့္တိုက္မႉးမ်ားနဲ ့ စာၾကည့္တိုက္မ်ားဟာ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑မွ ပါဝင္ေနၾကတယ္ဆိုတာကုိ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ အသိအမွတ္ ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ့သည္။

အေရွ ့ေတာင္အာရွ (၁၇) ၾကိ္မ္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အေရွ ့ေတာင္အာရွ (၁၇) ၾကိ္မ္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္ရိွလာစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အေရွ ့ေတာင္အာရွ (၁၇) ၾကိ္မ္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ သုိ႔ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ ေရာက္ရိွလာစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အေရွ ့ေတာင္အာရွ (၁၇) ၾကိ္မ္ေျမာက္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား ညီလာခံ သုိ႔ သမၼတ ေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ေရာက္ရိွလာစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အစိုးရလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့သမိုင္း သုေတသနဌာနသည္ ျမန္မာစာေပအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ရာ ဗဟိုဌာနမ်ား ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္က ႐ႈျမင္ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ေပပုရပိုက္ မ်ားကို ျပန္လည္စုေဆာင္းၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္ကလည္း အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္၏ တာဝန္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေပပုရပိုက္မ်ား ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းသည့္ လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္(ေနျပည္ေတာ္)ႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ႏွစ္ေနရာလုံးက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ ေနၾကပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ၌ တည္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္ အအုံတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) ကို ေခတ္မီစာၾကည့္တိုက္သစ္တစ္ခု အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ ရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မြမ္းမံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္ အသင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စာဖတ္ရွိန္ျမင့္မားလာေရး၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ကို ပိုမို လက္လွမ္းမီ သုံးစြဲခြင့္ရေရး၊ နည္းပညာအသုံးျပဳမႈ ျမင့္မားလာေရးေတြကို ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ထို႕ျပင္ စာဖတ္သူ မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ားေပးႏိုင္ေရး၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား အသြင္ေျပာင္း လာေရး ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မႉးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေရးကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္ အသင္းက အေလးထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ မ်ားကို ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းသည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္ အသင္းက လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေတာ႐ြာေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္သူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ေက်းလက္လူထု အမ်ားစုသည္ စာၾကည့္တိုက္သုံးစြဲခြင့္္ရရန္ လက္လွမ္းမမီ ၾကပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ကို အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ ေဒးရွင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရထံ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ ထူေထာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ နည္းပါးသည့္ ေနရာ မ်ားရွိ လူထုအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝျမင့္မားလာေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်းလက္ေဒသမွ ျပည္သူ လူထုသည္ စာဖတ္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားလာမႈႏွင့္အတူ ဗဟုသုတမ်ားလည္း တိုးပြား လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို ့ေနာက္ ဆက္လက္ျပီး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး သူရ ဦးေအာင္ကိုကလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားအသင္း (International Federation of Library Associations:_ IFLA) ဥကၠ႒ တို့ကလည္းေကာင္း အမွာစကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ပညာရပ္နယ္ပယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာစာၾကည့္တိုက္အဝန္းအဝိုင္းထဲကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊  စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ သုတ၊ ရသပညာရပ္ မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး မၽွေဝေပးသည့္ေနရာ ျဖစ္လာရန္၊ စာၾကည့္တိုက္မႉးမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံေတြဖလွယ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ေနရာ ျဖစ္လာရန္၊ ေဒသ တြင္း ရွိ စာၾကည့္ တိုက္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ MICC II တြင္ ယေန ့ နံနက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ညီလာခံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚစုစုလြင္၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ သူရဦးေအာင္ကုိ၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးအုန္းေမာင္၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္းဥကၠ႒၊ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ သမိုင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမင့္က “အေရွ ့ေတာင္အာရွ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားရဲ့ ညီလာခံကို အဖြဲ ့၀င္ႏုိင္ငံေတြက သုံးႏွစ္ တစ္ၾကိမ္ အလွည့္က် က်င္းပရတာျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ ့ ဒါဟာ ပထမဆုံး အၾကိမ္ က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇။ ၂၀၁၈ … သုံးႏွစ္အတြက္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရတာပါ၊ ႏွစ္စဥ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ ့အစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပရာမွာ ႏွစ္ၾကိမ္ကို    က်င္းပခဲ့ျပီးပါျပီ ၊ တတိယ အၾကိမ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ ့အစည္းအေ၀းနဲ့ ဒီညီလာခံကို တြဲျပီး က်င္းပလိုက္ တာ ပါ။ ညီလာခံကို ၂၀၁၈ ေမလ ၂ ရက္ေန ့့ကေန ၅ ရက္ေန ့အထိက်င္းပမွာပါ။ ေဒသတြင္း မွာ ထူးခၽြန္တဲ့ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေတြကိုေရြးခ်ယ္ျပီး ဆုခ်ီးျမွင့္တဲ့ အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္၊  ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံကို တစ္ေယာက္စီ ေရြးခ်ယ္လာျပီးျဖစ္တာကို ဒီမွာ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ ့ထပ္ဖြဲ ့ျပီး ေရႊဆု အတြက္ တစ္ေယာက္၊ ေငြဆုအတြက္ ေလးေယာက္ ျပန္ေရြးပါမယ္။ ျပခန္းေတြမွာ အာဆီယံ ဆယ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းရဲ့ စာၾကည့္တိုက္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကို ခင္းက်င္းျပသတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံရဲ့ ရိုးရာ လက္မႈ ျပခန္းေတြျပထား တာလည္း ပါပါတယ္။ အေသးစား အလတ္စား ထြက္ကုန္ေလးေတြကို ျပထားတာလည္း ရွိတယ္။ စာအုပ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုမၸဏီေတြက သူတို့ရဲ့ နည္းပညာေတြ လာျပီး ျပထားတာလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ဆင္ဟြာကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခု ညီလာခံတြင္ ပါ၀င္သည့္  စာတမ္းဖတ္ပြဲ အစီအစဥ္အတြက္ တင္သြင္းလာေသာ စာတမ္း ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ မွ အေစာင္ ရွစ္ဆယ္ကို ေမလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္ေန့ ့မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ section ေျခာက္ခု ခြဲျပီး ဖတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျပည္ပမွ စာတမ္း  ၆၀ ခန္ ့ႏွင့္ ျပည္တြင္း စာတမ္း ၇၀ ခန္ ့ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊  ေမ ၄ ရက္ေန ့ေန ့လယ္ပိုင္းတြင္ နည္းပညာျပခန္းမ်ား လာျပေသာ ကုမၸဏီ မ်ားက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီး ေမ ၄ရက္ေန ့ ညေန ၄ း ၀၀ နာရီတြင္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒုတိယ သမၼတ (၁)က ဦးစီး က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ထူးခၽြန္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ျပီး အိမ္ရွင္ အျဖစ္ အလွည့္က်မည့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံထံသို့ ညီလာခံ အလံ လႊဲေျပာင္းေပး မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေမ ၅ ရက္ေန ့တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္တစ္၀ိုက္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္၊ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္၊ ေမာ္ကြန္းတိုက္ ေလးေနရာတို ့သို ့အဖြဲ ့သုံးဖြဲ ့ ခြဲျပီး ပို႔ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပခဲ့သည္။ (Xinhua)