ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရံုး) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေမ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၈)ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရံုးက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုံမွန္တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြါသြားသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

 

လုံျခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စသည္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီအေနျဖင့္ မူလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခအေနအရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္ စိစစ္ျပီး ဦးစားေပးခြဲျခားကာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈတို႔မွာ ပဋိပကၡမ်ား ေရရွည္ကင္းေဝးေစမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမို၍ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးစစ္ ေဆးမႈမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ UEHRD လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္းေကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)