ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ က ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု--နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေမ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံမွာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ခ်ထားေပးေသာ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြမ်ား အျပည့္အ၀ ခ်ထားေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အျပည့္အ၀ ရ၊ မရ၊ ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ခ်မွတ္ေပးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ရရွိၿပီးဘ႑ာေငြမ်ားကို ေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္း သုံးစြဲျခင္းမ်ိဳး မရွိေစေရးအတြက္လည္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပုိင္၊ ျပည္သူပုိင္၊ သမ၀ါယမပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ပုိင္ရွင္မဲ့ပစၥည္း၊ ဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းခံပစၥည္း၊ စြန္႔လႊတ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း ရွိ၊မရွိႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ကိုလည္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႕ တြဲဖက္ထားရွိၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ စစ္ေဆးေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ား ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ ယိုဖိတ္မႈ၊ အလြဲသုံးမႈမ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အစီရင္ခံတင္ျပ ေစလိုပါေၾကာင္း လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကုိင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦး၀မ္းတင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးတင္လႈိင္၊ ကယားျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေမာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဦးေစာလွထြန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလာလ္တင္မန္း (ခ) ဦးေဒးဗစ္ လာလ္တင္ေမာင္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးစိုးလြင္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းထြန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚသန္း၀င္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလွသန္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ေအးေဆြ၊ မြန္ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚသိန္းသိန္းဦး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚယဥ္လွ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္း၀ိုဟိန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းခိုင္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။   (Xinhua)