ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥ ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္

ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပံု-သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္ခြင့္မရွိေသာ ေနရာတြင္ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ား တရားမ၀င္ တုိးပြားလာမႈကုိ သတင္းဖလွယ္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္ တားဆီးေပးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါေနရာ၌ ေမလ ၆ ရက္မွ ေမလ ၈ ရက္အထိ ယာယီတဲ အသစ္ ၈ လုံး ေဆာက္လုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း ၊ ေမလ ၁၆ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း (ေတာင္ၿပိဳ-၀ဲ ၀င္ထြက္) တံတားအနီးရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္ရင္းမွဴးအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွဴး က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆိုပါေတြ႔ဆုံပြဲ၌ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္္ရင္းမွဴးက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ျပီးကတည္းက ေျပာင္းေရႊ႔ဒုကၡသည္မ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ဘက္မွ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ၊ ႏွစ္နုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး အေဆာက္အဦ ႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စပ္ေရးရာကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားမွာ ကမၻာ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ ရပ္တည္၍ရေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖစ္၍ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကန္ကြက္၍ မရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)