မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ မဲေခါင္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပ

မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ မဲေခါင္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပုံ- Ministry of Home Affairs, Myanmar) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ မဲေခါင္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး (Mekong MoU Senior Officials Committee Meeting, SOC)အား ေမ ၂၁ ရက္မွ စတင္၍ ယေန ့ ေမ ၂၂ ရက္ အထိ ၂ ရက္ၾကာ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား အႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ မဲေခါင္နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ- Ministry of Home Affairs, Myanmar)

အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ႏိုင္သူ က သဘာပတိအျဖစ္ ေခါင္း ေဆာင္ ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၊ တ႐ုတ္၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္ႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ၊ UNODC ႐ုံး၏ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔မွ ေဒသခြဲလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၁၀ ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေန မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အနာဂတ္ကာလ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒသခြဲလုပ္ငန္း စီမံခ်က္လမ္းျပေျမပုံအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မဲေခါင္ MoU ဝန္ႀကီး အဆင့္ႏွင့္ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ ့မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ ေရး ဗဟို အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမႉး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္၊ ရဲခ်ဳပ္ ေအာင္ဝင္းဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕ ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ၊ လာအိုႏိုင္ငံ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ တုိ ့မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ၊ UNODC ႐ုံး၏ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Jeremy Douglas ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၆၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)