ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၌ က႑၇ခုအတြက္ က်ပ္ ၄၂သန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခံ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲဟုဆို

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

 ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၌ က႑ႀကီး ၇ခုအတြက္ က်ပ္ ၄၂သန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္း/တံတား၊ ဆည္/ကန္၊ မီးလင္းေရး၊ ေရရရွိေရးႏွင့္ အျခားေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က႑တို႔၏ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၉၂ခုအတြက္ က်ပ္ ၄၂,၄၆၄,၅၅၅ သန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ႀကီး ၅ခုမွ လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၈ခုအတြက္ က်ပ္၂,၉၅၄,၆၃၁သန္း ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကင္း သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)