၂၀၁၈ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို NLDပါတီ ေနရာျပည့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

၂၀၁၇ ခုနွစ္ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ၌ျပည္သူမ်ားမဲေပးေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အေနျဖင့္ ေနရာျပည့္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပါတီညီလာခံ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ဆင္ဟြာသို႔ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပါတီညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း  ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဒုတိယ ဥကၠ႒(၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္(၁၃)ေနရာရွိေၾကာင္း အဆိုပါ  ေနရာမ်ားအားလံုးကို NLD ပါတီက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လစ္လပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေလးေနရာမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ( ၂)ျဖစ္ေၾကာင္း ၊လစ္လပ္တုုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ရွစ္ေနရာမွာ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)၊တမူးၿမိဳ႕နယ္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ အုုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တုုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊  မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တုုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တုုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ႏွင့္ မႏ ၱေလးတုုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္တုုိ႔ျဖစ္သည္။(Xinhua)