၂၁ရာစု ပင်လုံ တတိယ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စု သဘောတူ စာချုပ်၏ အစိတ် အပိုင်း(၂) အား သဘောတူ လက်မှတ် ရေးထိုး

Politics, Law & Military