25
Thu, Apr
591 New Articles

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကိစၥအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္နုိင္ငံ အေနျဖင္႔ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ အဘူအာဆန္မာမြတ္အာလီတို႔အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကိစၥအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာ ႏွင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ႏွစ္နုိင္ငံတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဝန္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ အဘူအာဆန္မာမြတ္အာလီတို႔မွ ပူးတြဲသဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ခ်က္ေပါင္း ၈ ခ်က္အား သေဘာတူခဲ႔ေၾကာင္း  သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။ ၎သေဘာတူညီသည္႔ အခ်က္မ်ားမွာ မၾကာေသးမီက ေကာ့(ဇ္)ဘဇားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ရခိုင္ေဒသမွ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသြားၾကသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာလ်င္စြာစတင္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မိမိ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  သို႔ျဖစ္၍ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး အတြက္တိုက္႐ိုက္ အဆက္အသြယ္မႈ ျပဳႏိုင္မည့္ HOTLINE တစ္ခုထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူထားသည့္ စိစစ္ေရးပုံစံ (VERIFICATION FORMS) မ်ားကို ေကာ့(ဇ္)ဘဇားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ာထံ ျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ ပုံစံမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း၊  ထို႔ျပင္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားသည္ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းအား သက္ေသျပႏိုင္မည့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လိုသူ၏လက္မွတ္၊ လက္ေဗြႏွင့္ ဓါတ္ပုံမ်ားအား ပုံစံမ်ားတြင္ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္သြားေစရန္အတြက္လည္းႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဂၤဟဟိုတယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဝန္ႀကီးအဆင့္အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု--နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး)

 ျပန္လည္လက္ခံေရးအစီအစဥ္တြင္ သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ယာယီလက္ခံေရးစခန္း(၂)ခုႏွင့္ ၾကားစခန္း (၁)ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္သေဘာတူထားသည့္ ယာယီစခန္း(၅)ခု အနက္ စခန္း (၁) ခုအား ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီစခန္း (၁)ခုမွ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီစခန္း (၃) ခုမွာ ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္အတြက္ သတင္းမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္နက္ နယ္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿခံစည္း႐ိုးအၾကား ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံႏိုင္ငံေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္သြားရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

 

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ျမန္မာပိုင္နက္နယ္ေျမေပၚတြင္ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ကိစၥအား ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ရွိ အေထာက္ အပံ့ေပးေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား အေပၚတြင္ အသုံးျပဳထားသည့္ အသုံးအႏႈန္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မွတ္တိုင္ ဘီပီ-၃၄ ႏွင့္ ဘီပီ-၃၅ အၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းအား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားသေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)