ေစ်းကြက္ အတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာ အစားအေသာက္ အမွတ္တံဆိပ္ ၇ မ်ဳိးအား အသိေပး ေၾကညာ

စားသုံးရန္ မသင့္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားမႈအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-MOI) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဝယ္ယူစစ္ေဆးရာ အစားအေသာက္ အမွတ္တံဆိပ္ ၇ မ်ဳိးတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စားသုံးရန္ မသင့္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

စားသုံးရန္ မသင့္သည့္ အစားအေသာက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အေရာင္တင္မႈန္ ့၊ လက္ဖက္ ၊ ပဲႀကီးေလွာ္ ၊ လက္ဖက္ႏွပ္ ၊ ပုဇြန္ ငါးပိေထာင္း ၊ မွ်င္ငါးပိေထာင္း ၊ စိမ္းစား ငါးပိေထာင္း အမ်ဳိးအစားမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ ၇ မ်ဳိး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ အစား အေသာက္တြင္ သုံးစြဲရန္ ခြင့္မျပဳေသာ ဆိုးေဆးမ်ားကို လုံး၀အသုံးမျပဳရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိပါက အမ်ိဳးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈(က)အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတိေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔စားသုံးႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)