ငတ္မြတ္္ေခါင္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အေရးၾကီး

၂၀၁၈ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာေန ့ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယ သမၼတ ဟင္နရီ ဦးဗန္ထီးယူ အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဟူသည့္ တစ္ကမၻာ လုံးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ စားနပ္ ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ စြာ ေဆာင္၇ြက္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ ့တဲ့မႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈက အလြန္အေရးၾကီးေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာေန ့ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“ငတ္မြတ္မႈနဲ ့ အာဟာရ ခ်ိဳ ့တဲ့မႈကို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ၎နဲ ့ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ့ လူမႈဘ၀ လုံျခဳံ ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး၊ အာဟာရ ျပည့္၀ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ က႑ ေတြမွာ အစိုးရပိုင္းအေနနဲ ့ မွန္ကန္တဲ့ မူ၀ါဒနဲ ့ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ၊ ထိေရာက္ ျမန္ဆန္ တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္၊ ဥပေဒနဲ ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြဟာ အလြန္ပဲ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး ဌာန တြင္ ယေန ့နံနက္ ျပဳလုပ္္ေသာ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာေန ့ အထိမ္း အမွတ္ အခမ္းအနား၌  ဒုတိယ သမၼတက ေျပာခဲ့သည္။ 

၂၀၁၈ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာေန ့ အခမ္းအနားတြင္ လယ္/ ဆည္ ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

FAO ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္  Ms. Xiaojie Fan က  ကုလ သမဂၢ ၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ ့ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားစဥ္။ (ဆင္ဟြာ)

ျပခန္းမ်ား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၾကစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ထို့အျပင္မိမိတို ့ အစိုးရအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး၊ ေဘးကင္း လုံျခဳံေရးႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္၀ေရး က႑မ်ားတြင္ FAO ကဲ့သို ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို ့ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရး၊ လယ္ယာထုတ္ကုန္ ျမွင့္တင္ ေရး၊ လူမႈ စီးပြားဘ၀ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္္း၊ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္္ေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “Our Actions are our Future. A # Zero Hunger world by 2030 is possible.” “ငတ္မြတ္ ကင္းစင္ ၂၀၃၀ တြင္၊ တို ့ရဲ့ အနာဂတ္ တို ့ ျပင္ဆင္” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပေသာ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို ့ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ သံရုံး အသီးသီးမွ သံအမတ္ၾကီးမ်ား၊ FAO, UN, INGO, NGO အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ (Xinhua)