18
Wed, Sep
512 New Articles

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

JMC အဆင့္ဆင့္၏ အတြင္းေရး မွဴးမ်ားဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္(MOI) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္၏ အတြင္းေရး မွဴးမ်ားဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္  ၉ နာရီခြဲကရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC) တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကိုေအာက္တိုဘာ ၃၀ မွ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာက်င္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (၁၄) ဦးႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ JMC အဆင္ဆင့္အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းရိွ သည့္ အရာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီးေဆာင္ရြက္၍ မရသည့္ ကိစၥမ်ားအား JMC-U အစည္းအေ၀းသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရ ယူႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC) အဆင့္ဆင့္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (JMC-U)ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး JMC-U ေအာက္တြင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ (JMC-S)ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ (JMC-L)ဟူ၍ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

 

ျပည္နယ္ႏွင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္(JMC-S) ကိုရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးေဒသအဆင့္ (JMC-L)ကိုရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) လင္းေခးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္တို႔တြင္ အသီးသီးဖြဲ႔စည္းထားသည္။

 

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအစည္းအေ၀းကို ေလးလတစ္ႀကိမ္ က်င္းပၿပီးအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ရံုးအဖြဲ႔မ်ား ကိုအနီး ကပ္ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္း ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ရေၾကာင္း အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။(Xinhua)