အာဆီယံ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ

ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားဆိုင္ရာ ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္  ေတာ္ MICC II တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ေန ့အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ အာဆီ ယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ယေန ့ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ သမၼတက “ႏိိုင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားဟာ အာဆီယံေဒသ သာမက ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ျပီး လူသား အားလုံးတို ့အား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ရွိပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အုပ္စုဖြဲ ့ မႈခင္းမ်ားသည္ တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တရားမ၀င္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္း၊ လူေမွာင္ခိုျခင္း၊ ဆိုက္ဘာ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးျခင္း၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုျခင္း၊ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ ရွားပါး မ်ိဳးစိတ္မ်ား ကုန္ကူးျခင္း၊ န်ဴ ကလီးယား အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း တို ့ျဖင့္ အစီအစဥ္တက် ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံတစ္ခုထက္ပိုသည့္ ကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေနတာကို ေတြ ့ရွိၾကရပါတယ္္၊ ရာဇ၀တ္ ေကာင္မ်ားရဲ့ အုပ္စုဖြဲ ့က်ဴးလြန္မႈမ်ားေၾကာင့္ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္း ကြန္ယက္မ်ား ပိုမို တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာျပီး အစိုးရမ်ားက နစ္နာသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ ေစာင့္္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္လ်က္ ရွိပါတယ္၊ မႈခင္း ျပႆနာမ်ားကို မကာကြယ္ ႏိုင္ရင္ အစိုးရမ်ားဟာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရတဲ့ သားေကာင္မ်ားသဖြယ္ အားနည္း ခ်ည့္နဲ ့ ေနမည္ သာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ လုံျခဳံေရးကို ပိုမို ျခိမ္းေျခာက္လာလ်က္ ရွိသျဖင့္ ျပည္သူ ့ဘ၀ လုံျခဳံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ ငန္းကိုပါ ဆိုးရြြားစြာ ပ်က္စီးေစလ်က္ ရွိပါတယ္္၊ ႏိုင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားဟာ လတ္တေလာ ျမင္သာမႈ၊ ဆုံးရႈံးမႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ တိုင္တန္းမႈ နည္းပါးျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ ့့အစည္း မ်ားကလည္း ခ်က္ခ်င္းသိရွိရန္ မလြယ္ကူဘဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း စြမ္းရည္ႏွင့္ နည္း ပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၇ွိေန ၾကပါတယ္၊ ျပစ္မႈ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီးမွသာ စုံစမ္း စစ္ေဆး ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရသည့္အတြက္ မလိုလားအပ္သည့္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ယဥ္ေက်းမႈ အက ပေဒသာမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ယဥ္ေက်းမႈ အက ပေဒသာမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

 

ထို ့အျပင္ ၎က “၂၀၂၅ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမႈ ဘ၀ တိုးတက္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးနဲ ့ လုံျခဳံ စိတ္ခ်ရမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ပတ္၀န္း က်င္ ေရရွည္တည္တ့့ံမႈ၊ အာဆီယံႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိုမို သိျမင္ နားလည္ ႏိုင္မႈ၊ ဖြံ့ျဖိဳးမႈအဆင့္ ကြာဟ မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈ စတာေတြကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္၊ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေဒသတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္း ျပသနာ မ်ားကို အာဆီယံရဲ့ စြမ္းပကား နဲ ့ ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏွိမ္နင္းႏိုင္ေရး၊ အဓိက လိုအပ္ေန တယ္လို ့ ရႈျမင္ သုံးသပ္မိပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မတ္လ ၃၁ ရက္ေန ့တြင္ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္း တိုက္ဖ်က္ ေရး ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (UNCTOC) ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ protocol မ်ား လက္မွတ္   ေရးထိုး၍ အဖြဲ ့၀င္ႏိုုင္ငံ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ၊ Cyber မႈခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ နယ္ပယ္ ငါးရပ္ကို အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဦးစား ေပး တိုက္ဖ်က္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္း တည္ေဆာက္မႈ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ေက်ပြန္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအျပင္ ေဒသတြင္း ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ၏ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီအဖြဲ ့၀င္ႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အျမဲ အသင့္ ရွိေနပါေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ သမၼတ၏ အဖြင့္ မိန္ ့ခြန္းအျပီးတြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြက အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ၾကီးဌာနက ယဥ္ေက်းမႈ အကပေဒသာမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ (Xinhua)