ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွေၾကညာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

 

ရန္ကုန္၊ နုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတို႔က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရသူမ်ား အား ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ယေန႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးစိန္ျမင္႔ (အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးတိုးဝင္း (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ တြင္ စိုင္းဥကၠာ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) မွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္  ကခ်င္ျပည္နယ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တြင္ ဦးဆီးဟူးေဒြ႔ (ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခိုင္ေရး ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ)  ေရြးေကာက္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင္႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီ (၁)မဲဆႏၵနယ္တြင္  ဦးေအာင္လ်န္ (ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ) ၊စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူး(၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးရိုထန္းပြီးယာ (ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင္႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ) ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္း (၁) မဲဆႏၵနယ္တြင္  ဦးေက်ာ္ေဇယ် (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ) ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူး (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္  ဦးေက်ာ္ေငြ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္း (၁) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးစိုးလြင္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ)၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္ တြင္ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ (ခ) ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ (ခ) ဦးေက်ာ္စိန္ (အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ႔ေတာင္ (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း (တစ္သီးပုဂၢလ)၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္း (၂) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ (ျပည္ေထာင္စုၾကံံ့ခိုင္ေရး ႏွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ) ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း သိရသည္။ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၉ ခုရွိ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ မ်ား၌ ဆႏၵမဲရုံ စုစုေပါင္း ၁၃၈၃ ရုံတြင္ျပည္သူမ်ားမဲဆႏၵေပးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)